Läsutmaningen

Bokningsbar klassaktivitet för Mellanstadiet, vårterminen 2019

Utmana eleverna i klassen att bryta invanda mönster låt dem utmanas och komma vidare i läsningen och upptäcka nya böcker och favoritförfattare. Kom på ett besök där ni får boktips utifrån tre teman. Alla eleverna som under våren läser en bok från varje tema kan skicka in en lista på sina lästa böcker och några rader om de tre böckerna de läst och vara med och tävla om bokpriser!

 

Besöket tar max en timme

Boka på Stadsbiblioteket 033-35 76 30

 Kopplat till kursplanen för Svenska för årskurs 4-6.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Några skönlitterära betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Målgrupp:

Taggar:

den 26 november 2018