Höjd avgift för utskrifter och kopior

Från och med 1 januari 2021 höjs avgiften för utskrifter och kopior till 4 kr per papper på Biblioteken i Borås.

den 11 januari 2021