Covid-19 information

Restriktionerna är borttagna, men vi befinner oss fortfarande i en pandemi. Stanna därför hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med sådana symtom som kan vara covid-19. Myndigheterna rekommenderar att alla vaccinerar sig.

Håll avstånd Stanna hemma vid minsta symtom Vi befinner oss fortfarande i en pandemi.  Ta hand om dig själv och andra!
den 9 februari 2022