Samhällsvägledning

Arrangemang

Arrangemanget har redan varit

01 september torsdag 2022
15 december torsdag 2022
2022-09-01 till 2022-12-15.
Plats Hässlehuset
Målgrupp:

Du som är nyanländ eller etablerad invandrare kan få hjälp med samhällsvägledning.

Samhällsvägledning hjälper dig med råd och information om olika områden inom kommunen.

Vad kan vi hjälpa till med?

Fylla i blanketter som berör kommunal verksamhet till exempel ansökan till svenska för invandrare (sfi), barnomsorg, modersmålsundervisning, samhällsorientering med mera. Vi hjälper inte till med ärenden som gäller ekonomiskt bistånd, försörjningsenhetens myndighetsutövning.
Förmedla kontakter mellan dig, myndigheter och organisationer. Ärenden som inte berör den kommunala verksamheten hänvisas till ansvariga myndigheter och organisationer.