Samhällsvägledning

Arrangemang

Arrangemanget har redan varit

21 januari tisdag 2020
26 maj tisdag 2020
2020-01-21 till 2020-05-26.
Plats Hässlehuset
Målgrupp:

Du som är nyanländ eller etablerad invandrare kan få hjälp med samhällsvägledning.

Du som är nyanländ eller etablerad invandrare kan få hjälp med samhällsvägledning.

Samhällsvägledning hjälper dig med råd och information om olika områden inom kommunen.

Vad kan vi hjälpa till med?

  • Fylla i blanketter som berör kommunal verksamhet till exempel ansökan till svenska för invandrare (sfi), barnomsorg, modersmålsundervisning, samhällsorientering med mera. Vi hjälper inte till med ärenden som gäller ekonomiskt bistånd, försörjningsenhetens myndighetsutövning.
  • Förmedla kontakter mellan dig, myndigheter och organisationer. Ärenden som inte berör den kommunala verksamheten hänvisas till ansvariga myndigheter och organisationer.