Sagostund på arabiska och somaliska

Arrangemang
Målgrupp:

Sarah och Hawalul läser sagor på sina respektive modersmål.