Sagostund

Arrangemang
Målgrupp:
Information:

Barn 3 - 6 år

Alla barn 3- 6 år är välkomna på sagostund.

För alla barn från 3 år.
Vi rimmar , ramsar och sjunger tillsammans och Linda berättar en saga för oss.
Plats: Sagostundsrummet i källaren på Sjöbo bibliotek

Ledare: Linda Andersson
Tfn: 033-35 76 34