Sagostund

Alla barn 3- 6 år är välkomna på sagostund.

Plats: Sagostundsrummet Sjöbo bibliotek
Målgrupp: Barn 3-5 år

För alla barn från 3 år.
Vi rimmar , ramsar och sjunger tillsammans, och Elin berättar en saga för oss.
Plats: Sagostundsrummet i källaren på Sjöbo bibliotek

Ledare: Elin Bjärehed
Tfn: 033-35 76 34