Rim & ramsor på Sjöbo bibliotek

Arrangemang
Målgrupp:
Information:

Barn 1- 3 år

Sjung, rimma och ramsa med ditt barn 1-3 år

Välkommen till Sjöbo bibliotek för att rimma och ramsa, sjunga och läsa.

För barn 1- 3 år

Plats: Sagostundsrummet i källaren.

Ledare: Signe Nygårds
Telefon: 033-35 76 34 

Tisdagar kl. 10:00
18/9   25/9   2/10   9/10   16/10