Jobb Borås

Arrangemang
Målgrupp:

Du som är arbetslös och har behov av extra stöd kan få hjälp av kommunens arbetsmarknadsenhet, Jobb Borås, för att hitta vägar mot arbete eller studier. Träffa dem på Norrbyhuset, ställ frågor och få hjälp.

Jobb Borås erbjuder dig bland annat:

- kartläggning av din kompetens och erfarenhet
- stöd i att nå ditt mål
- hjälp i ditt arbetssökande
- arbetsprövning och praktik
- språkpraktik
- hjälp att lyfta fram dina positiva egenskaper

Beroende på dina förutsättningar så kan du bli erbjuden praktik eller arbetsträning inom olika områden till exempel på Återbruk eller inom övrig kommunal verksamhet.

Så går det till

För att delta i Borås Stads insatser för arbetslösa måste du kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen eller din socialsekreterare på Försörjningsenheten. Är du 16-20 år kan du kontakta Anna Gustafsson, arbetsmarknadssamordnare 033- 35 59 46.

På Jobb Borås får du får en handläggare som följer dig hela vägen. Tillsammans med din handläggare görs en individuell kartläggning och du deltar i arbetsförberedande program, ofta i grupp. Du och din handläggare gör en planering mot arbete eller studier. Vägen dit kan innebära arbetsträning eller arbetsprövning inom kommunens förvaltningar, kommunala bolag eller den privata arbetsmarknaden.

Ungdomar 16-20 år utan sysselsättning

Jobb Borås ansvarar för aktiviteter för unga som inte går i gymnasiet.

Hos Jobb Borås får du en arbetsmarknadshandläggare. Tillsammans med denna planerar och genomför du en aktivitet som passar dig och hjälper dig vidare. Aktiviteten kan exempelvis vara coachande samtal, studiestöd, föreläsningar, olika former av gruppaktiviteter, praktik eller ungdomsanställning. Detta ser vi kan vara ett led i att du längre fram kan fullfölja dina studier, då en gymnasieexamen ökar dina möjligheter att få arbete. Hör gärna av dig, så kan vi boka en tid där du får veta mer.

Läs mer på Jobb Borås hemsida.