Flerspråkighet - en resurs för alla!

Arrangemang
Målgrupp:

Två föreläsningar om flerspråkighet

08:15-09:00 Flerspråkighet – en resurs för alla!

Tommaso M. Milani, Professor i flerspråkighetsforskning vid Göteborgs Universitet kommer och inspirerar oss med en föreläsning om flerspråkighet!

Tommaso föreläser om om vad forskningen säger om flerspråkighet - både när det gäller barn och även i ett vidare resonemang om flerspråkighet i samhället.

 

09:15-10:00 Praktiskt Flerspråksarbete i förskolan

Elisabeth Skoglund och Shila Shekari från Centrum för flerspråkigt lärande (CFL) berättar om hur de arbetar med barn och språk i förskoleverksamheter i Borås Stad.

Elisabeth och Shila använder ett sagotält, rekvisita, internationella sagor och QR-koder för att lyfta språkmedvetenheten hos förskolebarn.