Föreläsning: Reklambildens språk

Arrangemang
Målgrupp:

Vad vi ser och varför

Idag ser vi bilder i alla slags sammanhang och medier. Modern hjärnforskning hjälper oss också att förstå vilka motiv vi uppmärksammar. Men vad berättas i bilden? Vad säger reklamen om våra värderingar? I detta föredrag gör vi en resa genom bilderna som lockar, fascinerar och skapar behov.

Christel Copp arbetar sedan trettio år som bildkonstnär och grafisk designer. Hon har även en lång erfarenhet av att undervisa i visuell kommunikation vid universitet och högskolor. Christel är dessutom en ofta anlitad föreläsare inom kultur- och näringsliv.

 

Kolla in evenemanget på Facebook