Tips om Barnkonventionen

för barn 0-6 år

FN:s konvention om barnets rättigheter, som man brukar kalla Barnkonventionen, blev lag i Sverige 1 januari 2020. Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Det finn 54 artiklar, som slår fast vilka rättigheter barn skall ha. Vi har valt ut några av dem och kopplat lästips till dem. Du kan använda lästipsen när du pratar med barn, främst i förskoleåldern. Här är först några tips på länkar där du kan hitta mer information.

Unicef om Barnkonventionen: https://unicef.se/barnkonventionen

Barnombudsmannen: https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/

och Barnombudsmannens sidor för barn: https://minarattigheter.se/

Rädda barnen: https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/skolmaterial/barnkonventionen/

Utbildningsradion på UR play: https://urplay.se/serie/211914-barnens-ratt

Allmänt om barnkonventionen

 1. Alla barns rätt

  Undertitel: en bilderbok om Barnkonventionen
  Av: Stalfelt, Pernilla
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2015
  Klassifikation: Statskunskap och politik
  Finns som: Bok
 2. ALLA har rätt

  Undertitel: FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna i bild
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2008
  Klassifikation: Statskunskap och politik
  Finns som: Bok

artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter

 1. Jag är jag

  Av: Adbåge, Emma
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2011
  Klassifikation: Bilderböcker och kapitelböcker på svenska för små barn
  Finns som: Bok
 2. Julian är en sjöjungfru

  Av: Love, Jessica
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2019
  Klassifikation: Bilderböcker och kapitelböcker på svenska för små barn
  Finns som: Bok
 3. Vad är ett barn?

  Av: Alemagna, Beatrice
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2014
  Klassifikation: Bilderböcker och kapitelböcker på svenska för små barn
  Finns som: Bok
 4. Vem är du?

  Undertitel: en bok om tolerans
  Av: Stalfelt, Pernilla
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2014
  Klassifikation: Etik
  Finns som: Bok
 5. Veckan före barnbidraget

  Av: Johansson, Elin
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2016
  Klassifikation: Bilderböcker och kapitelböcker på svenska för små barn
  Finns som: Bok
 6. Vem är arg?

  Av: Wirsén, Stina
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2018
  Klassifikation: Bilderböcker och kapitelböcker på svenska för små barn
  Finns som: Bok

Artikel 22: barn på flykt har rätt till skydd

 1. Pudlar och Pommes

  Av: Lindenbaum, Pija
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2016
  Klassifikation: Bilderböcker och kapitelböcker på svenska för små barn
  Finns som: Bok
 2. Åka buss

  Av: Wallnäs, Henrik
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2016
  Klassifikation: Bilderböcker och kapitelböcker på svenska för små barn
  Finns som: Bok
 3. Vi och dom andra

  Av: Anrell, Lasse
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2016
  Klassifikation: Bilderböcker och kapitelböcker på svenska för små barn
  Finns som: Bok
 4. Stjärnorna ser likadana ut överallt

  Av: Svab, Marjan
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2018
  Klassifikation: Bilderböcker och kapitelböcker på svenska för små barn
  Finns som: Bok

artikel 12 och 13: Alla barn har rätt att säga vad de tycker

 1. Bra bestämt!

  Av: Alzén, Anders
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2016
  Klassifikation: Bilderböcker och kapitelböcker på svenska för små barn
  Finns som: Bok
 2. Dom som bestämmer

  Av: Adbåge, Lisen
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2018
  Klassifikation: Bilderböcker och kapitelböcker på svenska för små barn
  Finns som: Bok
 3. Koko och Bosse vill inte!

  Av: Adbåge, Lisen
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2019
  Klassifikation: Bilderböcker och kapitelböcker på svenska för små barn
  Finns som: Bok
 4. Doris drar

  Av: Lindenbaum, Pija
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2015
  Klassifikation: Bilderböcker och kapitelböcker på svenska för små barn
  Finns som: Bok
 5. Juno och Jillis flyttar

  Av: Bjelkholm, Anna
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2018
  Klassifikation: Bilderböcker och kapitelböcker på svenska för små barn
  Finns som: Bok
 6. Sahar som inte syns

  Av: Platt, Anna
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2017
  Klassifikation: Bilderböcker och kapitelböcker på svenska för små barn
  Finns som: Bok

Artikel 30: rätt till sin identitet, ursprung och kultur

 1. Pimpelfiske

  Av: Laestadius, Ann-Helén
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2018
  Klassifikation: Bilderböcker och kapitelböcker på svenska för små barn
  Finns som: Bok
 2. Badbomber & simhopp

  Undertitel: Dansbus & kaktrubbel ; Camping & kurragömma : samlingsvolym!
  Av: Salto, Marin
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2017
  Klassifikation: Bilderböcker och kapitelböcker på svenska för små barn
  Finns som: Bok
 3. Eid

  Undertitel: en festdag
  Av: Susso, Jali Madi
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2019
  Klassifikation: Bilderböcker och kapitelböcker på svenska för små barn
  Finns som: Bok
 4. Jag och alla

  Av: Karlsson, Ylva
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2019
  Klassifikation: Bilderböcker och kapitelböcker på svenska för små barn
  Finns som: Bok
 5. Bara rumpor

  Av: Leone, Annika
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2019
  Klassifikation: Bilderböcker och kapitelböcker på svenska för små barn
  Finns som: Bok
 6. Malik och Mini-Gurra

  Av: Grähs, Gunna
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2019
  Klassifikation: Bilderböcker och kapitelböcker på svenska för små barn
  Finns som: Bok

Artikel 31: Alla barn har rätt till lek, vila och fritid

 1. Gropen

  Av: Adbåge, Emma
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2018
  Klassifikation: Bilderböcker och kapitelböcker på svenska för små barn
  Finns som: Bok
 2. Vi smular, vi härmar en gök

  Av: Ekdahl, Lina
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2016
  Klassifikation: Bilderböcker och kapitelböcker på svenska för små barn
  Finns som: Bok
 3. Mycket att göra hela tiden

  Av: Lindström, Eva
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2019
  Klassifikation: Bilderböcker och kapitelböcker på svenska för små barn
  Finns som: Bok
 4. Alla tre vilar

  Av: Nilsson Thore, Maria
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2014
  Klassifikation: Bilderböcker och kapitelböcker på svenska för små barn
  Finns som: Bok
 5. Vi måste till jobbet

  Av: Lindenbaum, Pija
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2019
  Klassifikation: Bilderböcker och kapitelböcker på svenska för små barn
  Finns som: Bok
 6. Sovdags för Lydia

  Av: Croall, Moa-Lina
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2014
  Klassifikation: Bilderböcker och kapitelböcker på svenska för små barn
  Finns som: Bok

Faktaböcker för vuxna om barnkonventionen

 1. Göra demokrati

  Undertitel: projekterande arbete med förskolans yngsta
  Av: Appelquist, Johanna
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2019
  Klassifikation: Pedagogisk metodik
  Finns som: Bok
 2. Lekande rätt

  Undertitel: en förskola för barnets rättigheter
  Av: Davidsson, Fanny
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2018
  Klassifikation: Pedagogisk metodik
  Finns som: Bok
 3. Barnets rätt

  Undertitel: en bok om barnkonventionen
  Av: Gerdes, Hanna
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2012
  Klassifikation: Samhälle
  Finns som: Bok
 4. Barns rätt till rötter och fötter

  Undertitel: berättande för samverkan i mångfaldens förskola
  Av: Kultti, Anne
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2017
  Klassifikation: Pedagogisk metodik
  Finns som: Bok
 5. Rätten till din berättelse

  Undertitel: normkreativa metoder och brytiga böcker för barn och unga
  Av: Gustafsson, Eva
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2018
  Klassifikation: Pedagogisk metodik
  Finns som: Bok