Svenska dagstidningar

Sök bland Kungliga bibliotekets digitaliserade dagstidningar från 1600-talet och fram till i dag.

tidningar

Databasen Svenska dagstidningar innehåller digitaliserade dagstidningar från över 1800 titlar mellan åren 1645 till och med idag.

I korthet så består tjänsten av:

  • Hela den svenska tidningsutgivningen från 2014 och framåt.
  • 90 % av den svenska tidningsutgivningen mellan 1645 fram till och med 1906.
  • Samt ett mindre urval tidningar mellan 1907-2013.

På grund av upphovsrätt så medges endast fri tillgång till material äldre än 115 år. Borås Stadsbibliotek erbjuder möjligheten att läsa även upphovsrättsskyddat material på en dator som finns i vårt Västgötarum. Övrigt material, dvs det som inte skyddas av upphovsrätten, når du via denna länk.