Kulturkatalogen 2021

Kulturkatalogen kommer ut i början på varje termin. Utbudet vänder sig till alla från förskoleklass-gymnasium. Katalogen är indelad i fyra stadier för att underlätta läsningen. Katalogen finns digitalt på PingPong.

På grund av rådande situation runt COVID-19 och restrektioner för skolor att göra besök är vi tvungna att ändra upplägget för vissa aktiviteter som ingår i Kulturkatalogen hösten 2021. Vi har här samlat information om de aktiviteter vi erbjuder genom Kultrukatalogen.

Biblioteken har böcker på många språk och olika typer av medier som är anpassade till olika sätt att läsa.  Förutom den kontinuerliga skolbiblioteksverksamheten erbjuds elever besök på något av Borås Stads folkbibliotek.

Hur går besöket till?

INSTÄLLT

Besöket utformas tillsammans med respektive bibliotekarie med hänsyn till hur stor elevgruppen är i förhållande till bibliotekslokalen. Varje bibliotek avgör hur stora grupper man kan ta emot. God framförhållning är nödvändig så att besöken kan planeras in. Läraren tar kontakt med Stadsbiblioteket eller det folkbibliotek i elevernas stadsdel som ligger närmast, och bokar ett besök med rundvandring och ev boktips eller högläsning.

Lärarkort - med ett bibliotekskort för lärare kan du som pedagog låna böcker och andra medier som används i undervisningen på din skola. Det kan tex handla om att eleverna ska låna bänkböcker till undervisningen. De böcker som eleverna ska använda i skolan ska lånas på ett lärarkort.

Kontakta oss för att boka in klassbesök:


Stadsbiblioteket, Barn och unga, telefon: 033 35 76 30


Byttorps bibliotek, telefon: 033 35 76 31


Dalsjöfors bibliotek, telefon: 033 35 87 50


Fristads bibliotek, telefon: 033 35 88 09


Hässlehuset, telefon:  033 35 38 91


Kristinebergs bibliotek, telefon: 033 35 38 14


Norrbyhuset, telefon: 033 35 32 41


Sandareds bibliotek, telefon: 033 35 88 72


Sjöbo bibliotek, telefon: 033 35 76 34


Trandareds bibliotek, telefon: 033 35 80 86


Viskafors bibliotek, telefon: 033 35 89 21

omslag av Kulturkatalogen

Här finns fullständig version av Kulturkatalogen förskola och skola 2021

Förskola

Temalådor

Kontakta ditt närbibliotek och beställ böcker på särskilda teman. Låt barnen vara delaktiga. Berätta för oss vad barn och pedagoger önskar just nu. Lånetiden blir 4 veckor. Om det inte räcker går det oftast bra att förlänga en låneperiod till. Logga in på vår webb med ert lånekortsnummer och pinkod. Varje förskola ansvarar själv för hämtning och att lämna tillbaka enligt lånereglerna.

Läsombudsträffar

Enligt Kulturplan förskola ska biblioteken i Borås bjuda in till nätverksträffar med Läsombud inom varje närbiblioteks upptagningsområde två gånger per år. Varje rektor utser läsombud på alla förskolor och ser till så att ombudet kan delta på dessa träffar. Läsombudets roll är att ansvara för förskolans bokbestånd, driva frågor som rör läsning och litteratur på sin/sina förskolor, samverka med barnbibliotekarien i sitt närområde, delta i nätverksträffar och verka för att varje barn på förskolan regelbundet får besöka ett bibliotek.

Så funkar bibblan

Kontakta ditt lokala bibliotek för att se om det erbjuds på ditt bibliotek.

Välkomna till biblioteket på en lekfull visning av bibblan. Vad kan man göra på ett bibliotek? Vad gör de som jobbar där? Hur hittar man den bok man vill läsa? Hur många böcker finns det på biblioteket? Vi går tillsammans på upptäcktsfärd i bibblan och avslutar med en härlig lässtund.
Förberedelse: När du bokat in din barngrupp får du ett enkelt material så du kan förbereda barnen inför besöket. T.ex. med en bild på biblioteket och frågor som ”Har du varit på ett
bibliotek någon gång? Vad kan man göra där?”
Med den här aktiviteten finns möjlighet att ta vara på barnens, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära genom att utveckla
förmågan att med tiden söka ny kunskap genom att bekanta sig med vad ett bibliotek är och vad man kan göra på ett bibliotek.
Plats/Lokal: På ditt närmaste bibliotek
Tidsåtgång: 30 min
Ålder: 3-6 år
Anmälan: Boka på ditt närmaste bibliotek

Förskoleklass - åk 3

Ett sagolikt besök på biblioteket

INSTÄLLT

Väck fantasin genom att möta berättelser på olika sätt. Måste en historia sluta lyckligt? Hur tänker vi? Under det här besöket kommer vi gemensamt kliva in i berättelsens värld. Det kommer också att finnas tid till att låna med sig böcker.
Tidsåtgång: ca 60 minuter.
Anmälan: Boka på ditt närmaste folkbibliotek.

Åk 4-6

Bästa boken 2021

Ta del av en aktivitet som vi erbjuder digitalt. Få inspiration till läsning och möjlighet att rösta fram de fem bästa böckerna utgivna 2020. Ta kontakt med bibliotekarie på närmaste bibliotek och få en tillgång till websidan där vi erbjuder ett urval av böcker man kan rösta på. Detta är en aktivitet som kan genomföras i klassrummet och är ett verktyg att fortsätta jobba med läsfrämjande insatser.

Information finns på ditt närmaste folkbibliotek.


Stadsbiblioteket från insidan

INSTÄLLT

Ta chansen att få se de delar av Stadsbiblioteket ingen annan kommer åt. Gå med till alla skrymslen och vrår och se vad biblioteket har att erbjuda. Hur många böcker kommer det egentligen till biblioteket varje vecka, hur ser det ut i magasinet, hur många och hur gamla böcker finns det på Stadsbiblioteket? Dessa frågor och många fler får ni svar på under visningen som tar er runt i bibliotekets alla skrymslen och vrår. Tillsammans i klassen kanske ni kan komma på fler frågor att ställa innan besöket.
Visningen sker i halvklass medan andra halvan befinner sig på avdelningen för Barn och unga, där de kan låna böcker, spela spel eller läsa i rummet Bubblan.
Tidsåtgång: ca 60 minuter.
Anmälan: Boka på Stadsbiblioteket, 033 35 76 30


Åk 7-9

Jag skiter i att det är fejk!

INSTÄLLT

Vi vet alla att det finns mycket på nätet som inte är sant
och att falska nyheter lätt sprids. Men hur kan man se vad
som är sant och vad som är falskt? Med utgångspunkt i Jack
Werners bok ”Ja skiter i att det är fejk det är förjävligt ändå”
försöker vi göra det lite lättare att navigera på nätet och förhoppningsvis bli bättre på att skilja mellan sant och falskt.
Plats: Borås Stadsbibliotek
Tid: enligt överenskommelse
Tidsåtgång: ca 60 min
Årskurs: 7–9
Anmälan: anna.sodergren@boras.se,  033 35 53 74