Klassbesök

Välkommen med din klass till biblioteket!

Skolelever tittar på böcker

Alla elever är välkomna till biblioteken. Biblioteken har böcker på många språk och olika typer av medier som är anpassade till olika sätt att läsa.  Förutom den kontinuerliga skolbiblioteksverksamheten erbjuds elever besök på något av Borås Stads folkbibliotek.

Alla barn får bibliotekskort vid 6 års ålder och inbjuds med sin förskoleklass att komma till sitt närmaste bibliotek. Alla elever ska vid minst ett tillfälle i årskurs 2 och ett i årskurs 5 besöka sitt stadsdelsbibliotek med visning av biblioteket samt möjlighet till högläsning eller boktips av en bibliotekarie. Alla elever ska besöka Stadsbiblioteket vid minst ett tillfälle under sin grundskoletid.

 

Att låna

Lärarkort eller privat bibliotekskort?
Lärarkort -  Med ett bibliotekskort för lärare kan du som pedagog låna böcker och andra medier som används i undervisningen på din skola. Det kan tex handla om att eleverna ska låna bänkböcker till undervisningen. De böcker som eleverna ska använda i skolan ska lånas på ett lärarkort.

I de fall där eleverna ska låna med sig böcker hem använder de sina privata bibliotekskort, som deras målsman ansvarar för. Har eleven inte fått något bibliotekskort så behöver vårdnadshavare fylla i ett förbindelsekort i förväg.


Hur går besöket till?

Besöket utformas tillsammans med respektive bibliotekarie med hänsyn till hur stor elevgruppen är i förhållande till bibliotekslokalen. Varje bibliotek avgör hur stora grupper man kan ta emot. God framförhållning är nödvändig så att besöken kan planeras in. Läraren tar kontakt med Stadsbiblioteket eller det folkbibliotek i elevernas stadsdel som ligger närmast, och bokar ett besök med rundvandring och ev boktips eller högläsning. Nedan finns våra kontaktuppgifter:

Kontakta oss för att boka in klassbesök:


Stadsbiblioteket, Barn och unga, telefon: 35 76 30
Byttorps bibliotek, telefon: 35 76 31
Dalsjöfors bibliotek, telefon: 35 87 50
Fristads bibliotek, telefon: 35 88 09
Hässlehus bibliotek, telefon:  35 38 91
Kristinebergs bibliotek, telefon: 35 38 14
Mötesplats Norrby, telefon: 35 32 41
Sandareds bibliotek, telefon: 35 88 72
Sjöbo bibliotek, telefon: 35 76 34
Trandareds bibliotek, telefon: 35 80 86
Viskafors bibliotek, telefon: 35 89 21

Boka in temabesök: