Gränslösa bibliotek

Mångfald på biblioteken under hösten 2018

Gränslösa bibliotek är ett samarbete mellan biblioteken i Boråsregionen. Syftet är att nå nya besökare med fokus på de med annat modersmål än svenska.

Vad handlar projektet om?

Tillsammans bidrar biblioteken till att skapa förståelse för bibliotekens roll och utbud samt förmedlar upplevelser kopplade till litteratur och kultur. Projektet syftar även till att bidra med ny kompetens och nya samarbetsvägar för bibliotekspersonal som på sikt leder till en mer öppen biblioteksverksamhet och suddar ut gränser mellan såväl låntagare som bibliotek.

Under vecka 40 kommer Gränslösa bibliotek erbjuda program och aktiviteter på samtliga bibliotek som ingår i projektet.

Alla är välkomna!

Skrivet av: Sofia Larsson den 22 september 2018