Stulet barn

En sann historia om hur tre små flickor blev bortrövade från sina föräldrar i Sydkorea till att bli adopterade hos olika familjer i Sverige.

Maria Jung Yoon har berättat om hur hon som barn blev adopterad till ett barnlöst äldre svenskt par som får veta att de ska få en 2-åring i slutet av 60-talet. Det kommer att bli en tid med oro och ovisshet då det kommer att visa sig att hon blev bortrövad från sina biologiska föräldrar som har status och inflytande bland den högre societeten i Seoul, och de kräver att få tillbaka sitt barn.

Som läsare får vi en inblick i den korrupterade adoptionsverksamheten i Sydkorea som skedde från 60- och 80- talet och den lämnar en inte oberörd. Hon tar upp historier från andra fall där barn med familjer som fallit offer för verksamheten och hur Maria Jung Yoon fick reda på sanningen om sin barndom.