Stora makters uppgång & fall

Skildrar tiden efter kalla krigets slut och det digitala genombrottet

För alla som gillade "De imperfekta".

Amerikanska Tooly växte upp på 70-talet tillsammans med hippies. Sargad och sårad av livet köper hon ett antikvariat i en liten by i Wales. Böcker kan man lita på, inte människor.
Men hon hittas och tvingas att möta de personer som delvis format henne till den hon är.
Det är många intressanta frågor han ställer, Rachman. Hur blir man en människa? Kan man leva i ensamhet?
Läsvärd, tycker jag.

Audience:

Tags:

Review by: Laila Norman Thursday, August 21, 2014