Sting - skorpionmannen

Ännu ett spännande äventyr där Tom kämpar vidare mot det onda.

Läs den om du tycker om skorpioner.

Audience:

Tags:

Review by: Boksnok Wednesday, March 25, 2015