Språkleka i förskolan

Att ha roligt och leka med hjälp av lustfyllda språkövningar för barn hemma och i förskolan.

Alla barn behöver träna för att få en bra grund i sin språkutveckling. Med den här boken kan du som vuxen i barnets närhet få hjälp av lekfulla övningar. 
"Språkleka handlar om att ha roligt tillsammans" säger Catarina Sjöberg, som  har utarbetat en mängd språklekar. Du kan bl.a. träna uttal, ordförråd, språkförståelse och samspel på naturliga ställen i vardagen.
Du kan också lära dig själv mer om hur språkutveckling går till och hur barn som av olika anledningar har lite svårare för tal, språk och kommunikation också kan få stöd. Leken är nyckeln.
Catarina Sjöberg är leg. logoped sedan 25 år tillbaka. Hon arbetar vid Hallands sjukhus i Halmstad, där hon möter barn med språkliga svårigheter eller stamning. 

Audience:

Tags:

Review by: Lena Jonsson Monday, April 9, 2018