skolbibliotekarie på Fristadskolan och Gula skolan Telefon 033 358772