Släktforskning

På Stadsbiblioteket kan du både släktforska och läsa om Borås historia. Här hittar du även litteratur om Västergötland.

Hyllor på avdelningen för Västgötalitteratur

Datorprogram och databaser för släktforskning

På Stadsbibliotekets släktforskaravdelning finns ett flertal datorprogram och onlineresurser. Vi har två datorer som man kan använda för släktforskning, dessa har onlineresurserna SVAR och Arkiv Digital samt övriga släktforskarskivor som listas nedan. Datorerna kan bokas i informationsdisken, på tel 033-35 76 20 eller själv genom att logga in här.


Onlineresurser

Arkiv Digital
Digitaliserat material förvarat på landsarkivet i Göteborg, Vadstena landsarkiv, Värmlandsarkiv i Karlstad, Krigsarkivet samt Göta hovrätts arkiv i Jönköping. Se Arkiv Digitals webbplats för information om vad som finns tillgängligt i dagsläget. På ArkivDigitals Youtube-kanal finns bland annat en video som går igenom de grundläggande funktionerna i Arkiv Digital.

Centrala soldatregistret
Sökdatabas med 195.584 indelta soldater.

EmiWeb
Består av olika arkiv, som Emigranter registrerade i svenska kyrkböcker, och SCB Emigranter. En beskrivning av de olika arkiver finner du om du trycker på “Om arkivet” från startsidan för sök.
Arkiven har kommit till vid olika tidpunkter och innehåller olika information.
För att hitta en specifik person kan det vara bra att söka i alla arkiv (alltså fylla i det första formuläret som kommer upp). För att ta fram uppgifter om emigration i allmänhet är det dock bättre att välja ett specifikt arkiv.

SVAR
Här finns dels fritt material såsom SVAR-katalogen mm. Biblioteket har abonnemang och därmed tillgång till skannat material samt Folkräkningen. Se: Snabblänkar till skannat material. De svenska mantalslängderna för åren 1642-1820.

Svenska dagstidningar
Sök bland Kungliga bibliotekets digitaliserade dagstidningar från 1600-talet och fram till i dag. Klicka här för att få mer information om tjänsten. 

Svenskt biografiskt lexikon
"I Svenskt biografiskt lexikon (SBL) finns utförliga biografier över personer och släkter som gjort sig bemärkta inom samhällets alla områden. Författarna till artiklarna är alla framstående experter inom sina respektive områden. SBL är ett utmärkt redskap för historiker, samhällsvetare, lärare, bibliotekarier, journalister, studenter, släkt- och hembygdsforskare med mera. SBL finns gratis tillgängligt som en sökbar databas på Internet". 

Svenskt kvinnobiografiskt lexikon
"Läs om 1000 svenska kvinnor från medeltid till nutid. Genom olika sökningar kan du se vad de arbetade med, vilken utbildning de fick, vilka organisationer de var med i, hur de rörde sig i världen, vad de åstadkom och mycket mera. Alla har de bidragit till samhällets utveckling."

Läs mer på Svenskt kvinnobiografiskt lexikon


Släktforskarskivor

Arkiv

Nationell Arkivdatabas NAD
Den Nationella Arkivdatabasen innehåller information om arkiv som skapats av statliga och kommunala myndigheter, föreningar, företag, personer med flera.

Döda

Sveriges dödbok 1901-2009
Samtliga som avlidit i Sverige från 1947 och 70% av de döda under perioden 1901-1946.

Begravda i Sverige 2
En riksomfattande sammanställning av begravda på Sveriges kyrkogårdar.

Emigrantskivor

Emibas
Uppgifter från de svenska husförhörs- och flyttningslängderna för perioden C:a 1845-1895, sedermera utvidgat till att omfatta tiden fram till c:a 1930.

Födda i Sjuhärad mellan åren 1688-1900
Bollebygd, Gäsene, Kind, Mark, Redväg, Veden, Ås.

Stockholmsskivor

Allmänna barnhuset 1713-1900
54.000 barn som varit inskrivna en eller flera gånger på allmänna barnhuset i Stockholm under den angivna tiden.

Begravda i Stockholm
Ett utdrag ur Stockholms kyrkogårdsförvaltnings databas per februari 2002.

Gamla stan under 750 år
Bilder, filmer, ljud samt 126.000 personer som bott i stadsdelen 1878-1926.

Klara
En upptäcksfärd bland konstnärer, dagdrivare, tjänstemän och tjänstehjon i Klara runt sekelskiftet. 380.000 personuppgifter i över 1.900 mantalshäften.

Kungsholmen
Rotemansarkivet, ett fullständigt register över alla invånare mellan 1878 och 1926. Dessutom fotografier, ritningar och arkivhandlingar och många kartor.

Skilda i Stockholm 1794-1916
Namn, titel och skilsmässodatum på frånskilda i Stockholms stad.

Sverige

Sveriges befolkning
1890, 1900, 1970, 1980, 1990.

Övrigt

Polisunderrättelser
1878-1879, 1880-1882,

Smedskivan 7
Innehållet i databasen SMED.

Vallonskivan: 100.000 personer 1600-1916
Håller på att skannas och göras tillgängliga via internet, samt se: Snabblänkar till söktjänster. Här finns Folkräkningen, ARKION. 1890 och 1900 är helt klara för hela landet.

Länkar och register

För att underlätta för släktforskaren har Stadsbiblioteket gjort sammanställningar över länkar, register etc. Nedan hittar du en sammanställning över Älvsborgs socknar och härader.