Välkommen att släktforska på Borås Stadsbibliotek!

Stadsbiblioteket har datorer med olika program och databaser för släktforskning.

En besökare sitter i en fåtölj och läser i Västgötarummet

På Stadsbibliotekets släktforskaravdelning finns två datorer som innehåller olika program och onlineresurser lämpliga för släktforskning. Vi har också en mikrofilmsläsare liksom tillgång till Kungliga bibliotekets tidningsdatabas. Dessutom har vi en mängd olika släktforskarböcker- och tidskrifter, både för dig som är nybörjare och för dig som kanske har kommit lite längre i din släktforskning.

Vill du använda någon av våra släktforskardatorer rekommenderar vi att du bokar en dator via vår informationsdisk på telefon 033-357620.

En manual med grunderna i att komma igång med släktforskning hittar du här: 

Program och onlineresurser som finns i våra datorer

ArkivDigital 
Släktforskardator

ArkivDigital är ett bildarkiv som består av digitala färgbilder på kyrkoböcker, bouppteckningar, mantalslängder, domböcker, militära rullor och mycket annat material som är ovärderligt för alla släktforskare och historiskt intresserade. På ArkivDigitals Youtubekanal (https://www.youtube.com/user/ArkivDigital) finns olika videoklipp som går igenom de grundläggande funktionerna i Arkivdigital.

Begravda i Sverige 2

Begravda i Sverige 2 är ett program som innehåller drygt 6,4 miljoner begravda från ca 3000 kyrkogårdar, vilket motsvarar 95 % av alla digitalt registrerade i Sverige. Tidsomfattningen sträcker sig från 1400-talet fram till våren 2012.

Emigranten Populär

Källmaterialet består av passagerarlistor med 1,4 miljoner emigranter huvudsakligen till Nordamerika.

EmiWeb

EmiWeb är en onlinetjänst för Nordisk migrationsforskning på Internet. Sök bland över 11 miljoner namn för att hitta försvunna emigranter eller tillbaka till rötterna.

Födda & vigda i Sjuhärad (Sjuhäradsskivorna)

Födda och vigda i alla socknar som ingår i Sjuhäradsbygden, dvs Bollebygd, Veden, Ås, Redväg, Kind, Mark och Gäsene. De flesta skivor sträcker sig mellan åren från 1600-talets slut till 1940. Alla dessa skivor har tagits fram av Borås Släktforskarförening.

Riksarkivet

Här kan du söka i Riksarkivets digitala arkiv, register och databaser i Digitala forskarsalen samt söka information om arkiv och arkivinstitutioner i Sverige i Nationella Arkivdatabasen.

Svenskt biografiskt lexikon

I  Svenskt biografiskt lexikon (SBL) finns utförliga biografier över personer och släkter som gjort sig bemärkta inom samhällets alla områden. Författarna till artiklarna är alla framstående experter inom sina respektive områden. SBL är ett utmärkt redskap för historiker, samhällsvetare, lärare, bibliotekarier, journalister, studenter, släkt- och hembygdsforskare med mera. SBL finns gratis tillgängligt som en sökbar databas på Internet.

Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Läs om 1000 svenska kvinnor från medeltid till nutid. Genom olika sökningar kan du se vad de arbetade med, vilken utbildning de fick, vilka organisationer de var med i, hur de rörde sig i världen, vad de åstadkom och mycket mera. Alla har de bidragit till samhällets utveckling. Läs mer på Svenskt kvinnobiografiskt lexikon.

Sveriges befolkning (1890, 1900, 1970, 1980, 1990 samt 2000)

Uppgifterna är hämtade ur Riksskatteverkets databas och innehåller folkbokföringsuppgifter om alla personer som bodde i Sverige ett bestämt datum i slutet av året – det år som skivan avser. Användningsområdena för den mycket populära skivserien om Sveriges befolkning är otaliga. Förutom namn får du reda på bostadsadress, postadress, födelsedatum och församling samt boendeförsamling. Sökning går även att göra på alla personer i samma fastighet eller på samma adress.


Sveriges dödbok 8

Databasen innehåller information om folkbokförda som avlidit i Sverige och täcker åren 1860-2017. Den innehåller cirka 13 miljoner poster och är nästan 100 % fullständig avseende namn, födelse- och dödsdatum, civilstånd, dödsförsamling och adress. Födelseförsamling förekommer för 98,5% av alla döda efter 1900 och till 92 % för perioden 1860-1900.

Mikrofilmsläsare & Svenska dagstidningar

Du har även möjlighet att söka information i svenska dagstidningar. I den ena släktforskardatorn finns det en mikrofilmsläsare, och vi har även tillgång till samtliga mikrofilmer av Borås Tidning, Sjuhäradsbygdens Tidning samt Västgötademokraten. I den andra släktforskardatorn finns databasen Svenska dagstidningar från Kungliga biblioteket. Här kan du söka bland digitaliserade dagstidningar från 1600-talet och fram till idag.  Klicka här för att få mer information om tjänsten.

Dessutom finns det i båda datorerna en mängd användbara länkar med anknytning till släktforskning, såsom Lantmäteriverket, Centrala soldatregistret, Borås Släktforskare m.m.

Register och förteckningar

Nedan hittar du en sammanställning över olika slags register och förteckningar som kan underlätta för Dig som släktforskare.