Skärmhjärnan - Hur en hjärna i osynk med sin tid kan göra oss stressade, deprimerade och ångestfyllda

Anders Hansen utgår från den evolutionära psykologin som menar att våra hjärnor fortfarande fungerar som för 40000 år sedan och det då uppstår krockar med vår livsstil. På ett lättfattligt sätt skriver han om hur belöningssystemet fungerar och hur förväntan triggar igång det, vilket orsakar att vi ofta bara klickar runt i digitala medier och verkar gilla nästa sida betydligt mer än den vi just är inne på. Det som alltför ofta blir lidande av detta är vår koncentrationsförmåga och sömn. Författaren är överläkare i psykiatri och civilekonom.