Sjuhäradslitteratur

I Västgötarummet på Stadsbiblioteket finns en stor samling Sjuhäradslitteratur.

Skylt som säger: Sjuhäradslitteratur, ovanför en bokhylla.

På Borås Stadsbibliotek finns en stor samling av Sjuhäradslitteratur. Denna samling består av både nyare och äldre litteratur, där de äldsta skrifterna faktiskt är så pass gamla som 1600-talets senare del. Vi införskaffar dessutom hela tiden ny litteratur som på ett eller annat sätt handlar om Sjuhäradsbygden.

I vår Sjuhäradssamling finns t ex böcker som handlar om de olika orterna i Sjuhärad. Här finns också intressanta levnadsbeskrivningar av både kända och mindre kända personer med anknytning till Sjuhärad. Liksom böcker med Sjuhäradskoppling inom ämnen som sport, byggnader, kultur och utbildning. Samt mycket, mycket mer…

Vår ambition är att införskaffa all litteratur med Sjuhäradskoppling, så om det är någon bok som du tycker att vi saknar i vår Sjuhäradssamling, så är vi väldigt tacksamma om du hör av dig med tips och idéer till Borås Stadsbibliotek.

Böcker om vår stad Borås

I förteckningen i PDF-filen nedan hittar du ett urval av alla våra böcker som handlar om Borås på ett eller annat sätt. För att göra det lättare att hitta så har vi delat in böckerna i olika ämnesområden. De flesta böckerna finns till utlån, men ett fåtal är referensexemplar. Om det är någon bok eller något ämne som du saknar så fråga oss. Vi har fler titlar i vårt magasin.


Aktuellt just nu på Borås Stadsbibliotek

Sedan en tid tillbaka pågår ett större projekt att katalogisera dels en större klippsamling med artiklar (ungefär mellan åren 1960-1995) från våra lokala tidningar, dels artiklar ur lokalhistoriska årsböcker som t ex Från Borås och de sju häraderna och Västergötlands fornminnesförenings tidskrift.

Detta projekt syftar till att göra värdefullt material tillgängligt för alla som är intresserade av lokalhistoria. Konkret innebär det att varje artikel i samlingarna förses med relevanta ämnesord så att när man söker på ett ämnesord som matchar katalogposten så får man en träff i vår katalog som talar om var man kan hitta denna artikel.

Biblioteksmuseum 

I Borås finns ett biblioteksmuseum. Det ligger mitt emot Stadsbiblioteket på Sturegatan 36. Biblioteksmuseet har till syfte att dokumentera och visa de svenska folkbibliotekens och folkrörelsebibliotekens historia. Länk till biblioteksmuseets webbplats.

Karta över borås från 1910

Historiska kartor