Självbetraktelser

Filosofi och personlig utveckling från 100-talet e.Kr. Utöver ämbetet som romersk kejsare var Aurelius också en stor filosof och hör till stoikerna. Här finns en hel del tänkvärt att hämta, tidigt betonade Aurelius vikten av frihet och lika rättigheter för alla. Kontroversiellt nog hyste han samtidigt tankar om att blint lyda stat och lag, vilket för tankarna till auktoritära statsskick. Om inte annat är detta verk värt att läsa om man gillar de stora klassikerna.

Audience:

Review by: Stefan Carlsson Thursday, November 12, 2020