Samhällsinformation på biblioteken

Använd biblioteket för att hitta information kring politik och samhälle!

På biblioteken hittar du det mesta kring information som rör politik och samhälle. Men till skillnad från tidigare, då lagar och politiska beslut publicerades i tryckt form, finns informationen idag digitalt via internet. Samma information, men i ett annat format alltså. 

Är man inte van, kan det ibland kännas lite snårigt att orientera sig i den digitala världen - i synnerhet när det gäller samhällsinformation. På biblioteken kan du få hjälp med detta av kunnig personal. Vet du själv hur du skall hitta informationen, men saknar tillgång till dator och/eller skrivare, finns även detta att tillgå på biblioteken.

 

Audience:

Tags:

Review by: Magnus Sjöström Monday, February 1, 2016