Så funkar bibblan

Boka en aktivitet med förskolegruppen

Välkomna till biblioteket med barngruppen på en lekfull visning av bibblan. Vad kan man göra på ett bibliotek? Vad gör de som jobbar där? Hur hittar man den bok man vill läsa? Hur många böcker finns det på biblioteket? Vi går tillsammans på upptäcktsfärd i bibblan och avslutar med en härlig lässtund. Passar bäst för barn 5-6 år.

Förberedelse: När du bokat in din barngrupp får du ett enkelt material så du kan förbereda barnen inför besöket. T.ex. med en bild på biblioteket och frågor som ”Har du varit på ett bibliotek någon gång? Vad kan man göra där?”

Enligt Lpfö 18: Skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt ta del av det lokala kulturlivet. Med den här aktiviteten finns möjlighet att ta vara på barnens, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära genom att utveckla förmågan att med tiden söka ny kunskap genom att bekanta sig med vad ett bibliotek är och vad man kan göra på ett bibliotek.

Boka på ditt närmaste folkbibliotek genom att välja bibliotek i den rosa menyraden uppe till vänster.

Tags:

Wednesday, January 29, 2020