Projekt- och temaarbete i förskolan

För dig som vill ha idéer om att arbeta projektinriktat under lekfulla former

Om du som pedagog i förskolan vill arbeta projektinriktat på ett lekfull och fantasirikt sätt har du mycket inspiration att hitta i den här boken av Ann Granberg.

Ann gjorde succé på 1990-talet och i början av 2000-talet med sina metodhandböcker för små barn i förskolan. Nu har hon skrivit en bok om projekt- och teamarbete. Du får tips och idéer kring förberedelser, uppföljningar, litteratur/boktips och olika material. Här finns berättelser från projektarbeten utifrån barns åldrar. Pedagogisk dokumentation får ett eget kapitel. Boken funkar väl som uppslagsbok till val av teman. Man får många bilder från ateljén. 

Böcker av Ann Granberg

 1. Småbarns sagostund

  Subtitle: kultur, språk och lek
  By: Granberg, Ann
  Language:
  Swedish
  Published: 2006
  Classification: Eab.01
  Available as: Book
 2. Småbarnslek

  Subtitle: en livsnödvändighet
  By: GRANBERG, Ann
  Language:
  Swedish
  Published: 2004
  Classification: Dofaa
  Available as: Book
 3. Småbarns bild- och formskapande

  Subtitle: lek med former, färger och linjer
  By: GRANBERG, Ann
  Language:
  Swedish
  Published: 2001
  Classification: Eabi.01
  Available as: Book
 4. Småbarns utevistelse

  Subtitle: naturorientering, lek och rörelse
  By: GRANBERG, Ann
  Language:
  Swedish
  Published: 2000
  Classification: Eabu.01
  Available as: Book
 5. Småbarnsmetodik

  Subtitle: omsorg, lek och ramsor
  By: GRANBERG, Ann
  Language:
  Swedish
  Published: 1999
  Classification: Eab.01
  Available as: Book
 6. Småbarnsrytmik

  Subtitle: lek och rörelse till musik
  By: GRANBERG, Ann
  Language:
  Swedish
  Published: 1994
  Classification: Eabij.01
  Available as: Book

Audience:

Tags:

Review by: Lena Jonsson Monday, March 12, 2018