Populär historia

Historia på ett underhållande sätt!

"Populär historia är en tidskrift som presenterar historia på ett spännande, lättläst och informativt sätt för en bred publik. I tidskriften hittar du intressanta reportage, liksom bakgrund och nyheter från det historiska forskningsfältet. Artiklarna behandlar både internationell och svensk historia."

Tidskriften kommer ut med 12 nr per år.

Audience:

Tags:

Review by: Magnus Sjöström Tuesday, July 18, 2017