Polare eller golare?

Magnus Ljunggren är känd för sina barn- och ungdomsböcker där han lyfter fram frågor som så många ungdomar ställs inför.

Lättläst ungdomsbok om hur svårt ibland det kan vara när man ställs inför ett val att skydda kompisar eller göra det enda rätta, att berätta sanningen. Boken handlar om Fadi och hans kärleks, vänskaps och familjerelationer.