Personal på Borås Stadsbibliotek

Här kan du se en lista med all personal som arbetar på Borås Stadsbibliotek.

Bibliotekschef

Enhetschef Stadsbiblioteket

Personal på Borås stadsbibliotek