Organ till salu

En skrämmande roman om rutten handel.

Trots åldern på denna faktabok är den dessvärre viktig när det kommer till att sprida kunskap om organhandel. Med ett bristande utbud av frivilliga donatorer till ökad efterfrågan av njursjuka människor har den illegala handeln av njurdonationer blivit allt mer uppmärksammad har författaren och etnologen tillsammans med organisationer besökt länderna Moldavien, Israel, Filippinerna och Sydafrika för att ta reda på mer om de kriminella kirurgerna, organförmedlare och -säljare. Det är en resa genom etiska och moraliska dilemman som uppmärksammar vad utsatta människor kan göra för att i ren desperation försörja sina familjer.