Opsis barnkultur

Tidskrift om barn- och ungdomskultur för vuxna!

Opsis Barnkultur är en tidskrift om barn- och ungdomskultur för vuxna. Opsis handlar om det som barn och ungdomar läser, tittar och lyssnar på. Opsis intervjuar författare, tecknare, skådespelare, regissörer och många andra. Artiklar om kultur och pedagogik i skola och förskola. Recensioner, reflektioner och debatt.

Opsis barnkultur kommer ut med 4 nr per år och finns att läsa på Borås Stadsbibliotek, Byttorps bibliotek, Dalsjöfors bibliotek samt Viskafors bibliotek.

Audience:

Tags:

Review by: Magnus Sjöström Tuesday, September 19, 2017