Om man älskar frihet - Tankar kring det politiska

Samhällsdebatören Nina Björk vågar ställa obekväma frågor om det nyliberala och kapitaliska samhällsbygget, och hon bemöter de borgerligas bästa argument om varför detta samhällssystem skulle vara överlägset och skapa mesta möjliga frihet. Detta härligt befriat från vår tids hopplösa, polariserande pseudodebatter. Eller, som Björk skriver i förordet: "Att övertyga [...] genom att tänka igenom saker och ting.”

Audience:

Tags:

Review by: Stefan Carlsson Thursday, December 17, 2020