Nytt bibliotek vid årsskiftet 2022/23

29 augusti öppnade Byttorps bibliotek tillfälliga lokaler i den grå paviljongen bakom det gamla biblioteket. Här kommer vi att bo hela hösten. Lokalerna är mycket mindre, så utbudet är begränsat, men du kan lämna, låna, kopiera och använda dator.

Vid årsskiftet 2022/2023 flyttar vi in i nya fina lokaler i den gamla gymnastiksalen. Vi återkommer med datum när vi vet mer exakt.

ingång till Byttorps bibliotek