Berättelser från ett (inte så) fantastiskt liv

Nikkis dagbok #1