Skolbibliotekarie på låg- och mellanstadieskolor i Dalsjöfors med omnejd.