Never let me go

En roman som utforskar gränserna för människans väsen och medicinens etik

Kathy H är berättarjag. I bokens inledning får vi veta att hon är drygt 30 år men att hennes liv snart är över. I långsamt tempo minns hon sin uppväxt från tiden på Internatskolan Hailsham i England och hur det har gått för henne och för hennes närmaste vänner därifrån, Ruth och Tommy. Hela sin uppväxt fick de lära sig att de var speciella och att de finns till för ett särskilt syfte...

Audience:

Tags:

Review by: Veronica Molander Tuesday, March 11, 2014