Muut kielet

Tervetuloa kirjastoon! Monissa Boråsin kirjastoissa on kirjoja muillakin kuin ruotsin kielellä.

Kaupunginkirjastossa on lähes 25 000 kirjaa, CD-kirjoja ja DVD-elokuvia 39 eri kielellä. Lasten osastolla on noin 6 000 lasten ja nuorten kirjaa eri kielillä. Kirjastossa on myös lehtiä ja aikakausijulkaisuja monilla eri kielillä.
Muun kuin ruotsinkielisiä kirjoja on saatavilla kaikissa Boråsin kirjastoissa.

Kirjoja ja muita viestimiä voi tilata lähimmästä kirjastosta. Tilauksen voi tehdä myös verkossa kirjautumalla Sivuilleni. Jos apu tilattaessa on tarpeen, ota yhteyttä kirjaston henkilöstöön! Etsitkö erityistä kirjaa kielellä, jota Boråsin kirjastoissa ei ole? Siirry Internationella biblioteketin sivustolle ja katso löytyykö kirja sieltä. Sen jälkeen kirjaston henkilöstöä voi pyytää tilaamaan kirjan.

Lehdet ja aikakausijulkaisut

Boråsin kaupunginkirjastossa on lehtiä ja aikakausijulkaisuja monilla eri kielillä useista eri maista. Aikakausilehtiä saa varata ja lainata kotiin, muttei kuitenkaan uusinta numeroa. Uusin numero sekä päivälehdet luetaan kirjastossa. Aikakausilehtiä voi tilata lähimpään kirjastoon.
Kirjastot tilaavat PressReader-nimistä tietokantaa, joka kattaa yli 6 000 lehteä sadasta maasta 60 kielellä. Kaikki lehdet ovat alkuperäisformaatissa ja painetun lehden tarkka sähköinen kopio. Pree Reader -sovelluksen voi ladata App Store- tai Google Play -alustoilta. Kun jossakin Boråsin kaupungin kirjastossa liittyy kirjaston langattomaan verkkoon, sovellukseen voi ladata lehtiä (ne ovat luettavissa sovelluksessa jopa kolme kuukautta). Sen lisäksi lehtien latausta voi jatkaa 72 tuntia kirjastosta poistumisen jälkeen. Tässä kerromme kahdellatoista eri kielellä, miten PressReader toimii.

Lapset ja nuoret

Lapset voivat usein ongelmitta oppia useita kieliä samanaikaisesti. Äidinkielen säilyttäminen (vanhempien kotona puhuma kieli) katsotaan rikkaudeksi. Lapsi saa siten mahdollisuuden pitää yhteyttä kotimaassa asuviin sukulaisiin ja ystäviin, oppii omaa kulttuuriaan sekä ymmärtää sitä. Useita kieliä ja kulttuureja hallitsemalla lapsen on helpompi ymmärtää myös muita kulttuureja. Kouluviraston kielten opetusta käsittelevät sivut neuvovat lapsen auttamiseen kielessä.
Kirjastoissa on lasten ja nuorten kirjoja monilla eri kielillä. Meillä on myös erikielisiä äänikirjoja (joita voi kuunnella), lehtiä ja elokuvia. Meillä on monia kaksikielisiä lastenkirjoja, jolloin saman tarinan voi lukea sekä äidinkielellään että ruotsiksi.
Puuttuuko meiltä kirjoja jollakin kielellä tai jokin erityinen nimike? Ota siinä tapauksessa yhteyttä lähimpään kirjastoon!

Kansalliset vähemmistöt

Ruotsin viisi kansallista vähemmistöä ovat juutalaiset, romanit, saamelaiset, ruotsinsuomalaiset ja tornionlaaksolaiset. Vähemmistökielet ovat jiddiš, romani chib, saame, suomi ja meänkieli. Vähemmistöryhmille yhteistä on, että he ovat asuneet Ruotsissa pitkään ja muodostavat ryhmiä, joilla on vankka yhteenkuuluvuus. He kuuluvat myös uskonnollisesti, kielellisesti tai kulttuurillisesti yhteen ja haluavat säilyttää identiteettinsä.
Vähemmistöpolitiikka kattaa kansallisten vähemmistöjen ja vähemmistökielten suojaan ja tukeen liittyviä kysymyksiä. Borås on niin kutsuttu suomen kielen hallintoalue, minkä johdosta Boråsissa asuvilla suomenkielisillä on muun muassa oikeus suomen kielen käyttöön yhteyksissään kunnan kanssa, ja heillä on oltava mahdollisuus suomenkieliseen lasten päivähoitoon ja vanhustenhuoltoon.
Boråsin kirjastoissa on kirjoja, lehtiä, elokuvia ja musiikkia sekä lapsille että aikuisille kaikilla vähemmistökielillä (tai omaan lähikirjastoon voi tilata Kaupunginkirjastosta). 

Ruotsin kielen oppiminen

Kirjastoissa on erilaisia apuvälineitä ruotsin kielen oppimiseen:

• Kielikursseja
• Kielioppeja
• Sanakirjoja
• Selkokielisiä kirjoja ja lehtiä
• Kaksikielisiä kirjoja

Jos kirjoja ei ole lähimmässä kirjastossa, henkilöstö auttaa niiden tilaamisessa.

Ruotsin kieltä voi myös harjoitella verkossa:

Digitaalinen raide
SFI-linkit
Harjoittele ruotsia kuvien ja äänten avulla