Miljöarbete

Hållbarhet och miljöfrågor är viktiga för oss i biblioteken i Borås. Vi arbetar efter Borås Stads miljöpolicy och är miljöcertifierade enligt Svensk miljöbas.

Att besöka biblioteket, låna böcker och ta del av kulturlivet har en positiv miljöpåverkan på det sätt att du inte förbrukar produkter på samma sätt som om du skulle köpa dem själv. På plats på biblioteken kan du låna böcker, tidskrifter, film mm. Dessutom har du här på webbsidan tillgång till film, e-böcker och databaser.

Du kan också upptäcka vår miljöhylla på Stadsbiblioteket. Där finns böcker om miljö och hållbarhet för dig som vill läsa mer. På närbiblioteken kan du titta efter hyllsignumet Uh för att hitta till miljöböckerna.

Borås Stads miljöpolicy.

Borås Stad verkar för att skapa ett hållbart samhälle. I det hållbara samhället tas hänsyn till villkor för en god miljö, vilka behov vi människor har och att de resurser som finns är begränsade.

Hörnpelare i Borås Stads verksamheter:

 • Kretsloppsprincipen 

  Vi väljer produkter som vi kan återanvända eller återvinna och ta om hand med minsta möjliga resursförbrukning.
 • Hushållningsprincipen 

  Vi använder råvaror, mark och energi så effektivt som möjligt. 
 • Försiktighetsprincipen

  Vi arbetar för att förebygga eller minska risker för skador på hälsan eller miljön.
 • Utbytesprincipen

  Vi ersätter miljö- och hälsofarliga produkter, ämnen och metoder med mindre skadliga alternativ.
 • Kunskapskravet

  Vi skaffar oss den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljö. Genom ett strukturerat arbetssätt verkar vi för ständiga förbättringar.

Tips från personalen

 1. Downsizing

  Tipsat av: Minna Koitila

  Jag gillar verkligen Rolf Lassgård och han är den första personen du får se i denna väldigt knasiga film. Det kan ju inte bli annat än bra.

 2. Sopigt

  Av: Backderf, Derf Tipsat av: Stefan Carlsson

  Tragikomisk tecknad serie om renhållningsarbetare av mannen som skrev "My friend Dahmer".

 3. Is och himmel

  Tipsat av: Minna Koitila

  Luc Jacquet var en av de första forskare som började inse vilken effekt vi människor har på miljön på jorden.

 4. Farlig mark

  Av: Sachar, Louis Tipsat av: Emma Berge-Kleber

  Genvägar är senvägar...

 5. Den lilla svarta

  Av: Ander, Gunilla Tipsat av: Minna Koitila

  Detta är inte en bok om Borås...

Nya böcker om miljö

 1. Den KRAV-märkta människan

  Av: Ideland, Malin
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2018
  Klassifikation: Miljöfrågor och Naturskydd
  Finns som: Bok
 2. The Human planet

  Undertitel: how we created the anthropocene
  Språk:
  Engelska
  Publiceringsår: 2018
  Klassifikation: Biologi
  Finns som: Bok
 3. Svensk gruvpolitik i omvandling

  Undertitel: aktörer, kontroverser, möjliga världar
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2018
  Klassifikation: Bergsbruk
  Finns som: Bok
 4. Miljö- och energikunskap

  Av: Pleijel, Karin
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2018
  Klassifikation: Miljöfrågor och Naturskydd
  Finns som: Bok
 5. Hållbar utveckling

  Undertitel: nyanser och tolkningar
  Av: Hedenus, Fredrik
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2018
  Klassifikation: Miljöfrågor och Naturskydd
  Finns som: Bok
 6. Handbok för en hållbar människa

  Undertitel: ta hand om dig själv och planeten samtidigt
  Av: Rolfsdotter-Jansson, Catarina
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2018
  Klassifikation: Miljöfrågor och Naturskydd
  Finns som: Bok
 7. Eat Good

  Undertitel: recept som förändrar världen
  Av: Rockström, Johan
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2018
  Klassifikation: Matlagning för speciella grupper och ändamål
  Finns som: Bok
 8. Ekologik

  Undertitel: 100 enkla sätt att leva hållbart
  Av: Tell, Johan
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2018
  Klassifikation: Miljöfrågor och Naturskydd
  Finns som: Bok
 9. Ekonomi för Antropocen

  Undertitel: skiftet till en hållbar värld
  Språk:
  Svenska
  Publiceringsår: 2018
  Klassifikation: Ekonomisk teori
  Finns som: Bok