Miljöarbete

Hållbarhet och miljöfrågor är viktiga för oss i biblioteken i Borås. Vi arbetar efter Borås Stads miljöpolicy och är miljöcertifierade enligt Svensk miljöbas.

Att besöka biblioteket, låna böcker och ta del av kulturlivet har en positiv miljöpåverkan på det sätt att du inte förbrukar produkter på samma sätt som om du skulle köpa dem själv. På plats på biblioteken kan du låna böcker, tidskrifter, film mm. Dessutom har du här på webbsidan tillgång till film, e-böcker och databaser.

Du kan också upptäcka vår miljöhylla på Stadsbiblioteket. Där finns böcker om miljö och hållbarhet för dig som vill läsa mer. På närbiblioteken kan du titta efter hyllsignumet Uh för att hitta till miljöböckerna.

Borås Stads miljöpolicy.

Borås Stad verkar för att skapa ett hållbart samhälle. I det hållbara samhället tas hänsyn till villkor för en god miljö, vilka behov vi människor har och att de resurser som finns är begränsade.

Hörnpelare i Borås Stads verksamheter:

 • Kretsloppsprincipen 

  Vi väljer produkter som vi kan återanvända eller återvinna och ta om hand med minsta möjliga resursförbrukning.
 • Hushållningsprincipen 

  Vi använder råvaror, mark och energi så effektivt som möjligt. 
 • Försiktighetsprincipen

  Vi arbetar för att förebygga eller minska risker för skador på hälsan eller miljön.
 • Utbytesprincipen

  Vi ersätter miljö- och hälsofarliga produkter, ämnen och metoder med mindre skadliga alternativ.
 • Kunskapskravet

  Vi skaffar oss den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljö. Genom ett strukturerat arbetssätt verkar vi för ständiga förbättringar.

Tips från personalen

 1. Downsizing

  Review by: Minna Koitila

  Jag gillar verkligen Rolf Lassgård och han är den första personen du får se i denna väldigt knasiga film. Det kan ju inte bli annat än bra.

 2. Sopigt

  By: Backderf, Derf Review by: Stefan Carlsson

  Tragikomisk tecknad serie om renhållningsarbetare av mannen som skrev "My friend Dahmer".

 3. Is och himmel

  Review by: Minna Koitila

  Luc Jacquet var en av de första forskare som började inse vilken effekt vi människor har på miljön på jorden.

 4. Farlig mark

  By: Sachar, Louis Review by: Emma Berge-Kleber

  Genvägar är senvägar...

 5. Den lilla svarta

  By: Ander, Gunilla Review by: Minna Koitila

  Detta är inte en bok om Borås...

Nya böcker om miljö

 1. Roms öde

  Subtitle: klimatet, sjukdomarna och imperiets undergång
  By: Harper, Kyle
  Language:
  Swedish
  Published: 2019
  Classification: K.26
  Available as: Book
 2. Handbok för en hållbar människa

  Subtitle: ta hand om dig själv och planeten samtidigt
  By: Rolfsdotter-Jansson, Catarina
  Language:
  Swedish
  Published: 2018
  Classification: Uh
  Available as: Book
 3. Hållbar utveckling

  Subtitle: nyanser och tolkningar
  By: Hedenus, Fredrik
  Language:
  Swedish
  Published: 2018
  Classification: Uh
  Available as: Book
 4. Ekonomi för Antropocen

  Subtitle: skiftet till en hållbar värld
  Language:
  Swedish
  Published: 2018
  Classification: Qaa
  Available as: Book
 5. The Human planet

  Subtitle: how we created the anthropocene
  Language:
  English
  Published: 2018
  Classification: Ue.05
  Available as: Book
 6. Svensk gruvpolitik i omvandling

  Subtitle: aktörer, kontroverser, möjliga världar
  Language:
  Swedish
  Published: 2018
  Classification: Pdab.05
  Available as: Book
 7. Ekologik

  Subtitle: 100 enkla sätt att leva hållbart
  By: Tell, Johan
  Language:
  Swedish
  Published: 2018
  Classification: Uh
  Available as: Book
 8. Omställningsrörelsen

  Subtitle: globala utmaningar, lokala lösningar
  Language:
  Swedish
  Published: 2018
  Classification: Uh
  Available as: Book