Medieplattformen på Borås stadsbibliotek

Ta del av bibliotekets digitala medier!

Medieplattformen
Medieplattformen

Från och med december 2017 finns Medieplattformen på Borås stadsbibliotek. Medieplattformen är en station som innehåller sex stycken surfplattor. Dessa surfplattor är fyllda med ett brett utbud av digitalt innehåll. Du kan t.ex. läsa tusentals med dagstidningar, tidskrifter och e-böcker, lyssna på e-ljudböcker och talböcker m.m. Du kan även surfa på internet, lyssna på musik och se på film. Hörlurar till dessa surfplattor går också att låna. Allt du behöver för att låna en surfplatta är ett bibliotekskort med tillhörande PIN-kod.

För att låna en surfplatta från Medieplattformen gör du såhär: 

1. Scanna ditt bibliotekskort i Medieplattformens kortläsare.
2. Slå in din PIN-kod på pekskärmen. Lyft den upplysta surfplattan ur stället. 
3. Surfplattan fungerar bara i stadsbibliotekets trådlösa nätverk. Om du rör dig utanför nätverksräckvidden kommer surfplattan att släckas ned och inte gå att använda. 
4. När du är klar (eller när lånetiden är slut) sätter du tillbaka surfplattan i stället. Se till att surfplattan sitter fastlåst. Skärmen på Medieplattformen indikerar när surfplattan återlämnats korrekt. När surfplattan återlämnas rensas all historik och spår som du lämnat efter dig från t.ex. webbläsare.

Written by: Kristofer Lecander Wednesday, December 6, 2017