Mata Hari

Mycket research verkar ha lagts ner inför fastställandet av denna tecknade serie om den berömda (påstådda?) spionen Mata Hari. Hon hette egentligen Margaretha Geertruida Zelle, var holländska men levde under en stor del av sitt liv i Paris där hon levde på sina exotiska dansuppträdanden, men också som kurtisan åt ett antal förmögna män. Hur stor betydelse hon hade som spion är omtvistat, men hon avrättades mitt i brinnande världskrig 1917. Var hon bara ett offer för en oförstående omvärld inför en mycket frigjord kvinna? Utmärkta teckningar av Ariela Kristantina!

Audience:

Review by: Stefan Carlsson Friday, April 12, 2019