Månadens tidskrift: Karavan (Juli 2017)

På litterär resa mellan olika kulturer!

”Karavan är en litteraturtidskrift som uppmärksammar litteratur från Afrika, Latinamerika och Asien. Karavan sätter sökarsiktet på södra halvklotet och introducerar spännande författarskap från tre kontinenter med skönlitterära texter och bakgrundsartiklar. Tidskriften har vunnit flera betydelsefulla priser och utmärkelser, bl a blev man Årets kulturtidskrift 2000. ”

Karavan utkommer med 4 nr per år. Finns att läsa på Borås Stadsbibliotek.

Audience:

Tags:

Review by: Magnus Sjöström Wednesday, June 28, 2017