Mänskligheten

Mänskligheten är en tankebok där Tidholm i den fria diktens form betraktar människans historia och märkliga språk, hennes utsatthet och tillkortakommanden.

I mer än femtio år har Thomas Tidholm skrivit folkkära och kritikerhyllade dikter. Mänskligheten är ett fristående verk som bygger vidare på det utforskande av människans förhållande till naturen som påbörjades i Jordlöparens bok från 2020. Nu ligger fokus istället på människan själv, denna gåtfulla varelse som helt nyligen etablerat sig på Jorden och skapat en egen värld.

Audience:

Tags:

Review by: Chandra Lindstedt Tuesday, March 21, 2023