Litteraturläsning i förskolan

Att arbeta med litteratur för att utveckla kunskap

Litteraturläsning i förskolan är en försummad aktivitet som skulle kunna vara så mycket bättre, visar undersökningen i denna bok. Ett 40-tal studenter har undersökt ett antal förskolor och hur de arbetar med litteraturens hjälp för att utveckla kunskap. De har sett att litteratur nästan enbart används som disciplinering vid den s.k. läsvilan utan syfte och oreflekterat. Författarna menar att här kan man göra så mycket mer. Genom att använda effektiv högläsning dvs läsa med barnen med dialog före, under och efter läsningen är litteraturen en källa till kunskap och förståelse. Språklig medvetenhet hon barnen gynnas bättre än isolerade språkträningsstunder. Det är alltså viktigare med daglig högläsning än med språklekar. Det som är av avgörande betydelse är i vilket sammanhang läsandet sker och på vilket sätt läsningen följs upp.

Boken är lätt att läsa och förstå. En stor del av boken tar upp hur man tematiskt kan arbeta med litteraturen som grund. Vi får också två ingående planeringsförslag på teman.

Audience:

Tags:

Review by: Lena Jonsson Tuesday, July 15, 2014