Lila

Om det hårda livet utmed vägarna och en osannolik kärlekshistoria i Mellanvästern.

By: Robinson, Marilynne
Language: Swedish
Published: 2015
Borrow me!

En vanvårdad flicka räddas, eller stjäls, av en kvinna som kallar sig Doll. Flickan, som senare får namnet Lila lär sig överlevnad utefter vägarna i 20- och 30-talets Mellanvästern. När hon tillfälligt får gå i skola lär hon sig inte bara att läsa och skriva utan också vad landet hon bor i heter. Många år senare kommer Lila till det lilla samhället Gilead. Vid ett häftigt regn tar hon skydd i kyrkan och möter den gamle prästen John Ames. En osannolik kärlekshistoria tar sin början och i de religiösa diskussionerna dem emellan ställs många frågor som inte alla har ett svar. Texten har ett närmast bibliskt språk och ett lugn och en långsamhet som ger den tålmodige läsaren stor belöning.

Audience:

Tags:

Review by: Laila Norman Thursday, September 10, 2015