Låneinformation

Ditt bibliotekskort gäller på Biblioteken i Borås. Bibliotekskortet är en personlig värdehandling. När du skaffar bibliotekskort måste du visa upp legitimation. För ungdomar under 18 år krävs att målsman skriver under ett förbindelsekort.

Som låntagare förbinder du dig att:

• Ansvara för medier tills de är avregistrerade.
• Informera dig om återlämningsdatum och lämna tillbaka eller låna om i tid.
• Betala fastställda förseningsavgifter.
• Ersätta skadade eller förkomna medier enligt bibliotekets värdering.
• Anmäla ändrad adress, digital kontaktinformation samt namnbyte.
• Spärra förlorat lånekort.


Lånetider på biblioteken i Borås

De flesta medier: 28 dagar. Vid längre reservationskö halveras lånetiden. Populära titlar kan även finnas som 7-dagarslån.
Tidskrifter: 14 dagar.
Spelfilm och TV-spel: 7 dagar. För att låna spelfilm och TV-spel måste du ha fyllt 15 år.
Du har möjlighet att få en påminnelse 2 dagar innan lånetiden går ut, antingen via e-post eller SMS. Det är dock ditt ansvar att hålla reda på återlämningsdatum.
Du kan göra maximalt 3 omlån. 7-dagarsböcker och reserverade titlar går ej att låna om.


När lånetiden har gått ut händer följande om dina lån inte är återlämnade:

• Förseningsavgift börjar debiteras.
• Kravmeddelande skickas 10 dagar efter återlämningsdatum.
• Räkning motsvarande värdet på det du lånat skickas 14 dagar efter kravmeddelandet.
• Överlämning till inkasso sker 30 dagar efter det att räkning har skickats.
Observera att räkningen stryks så fort du lämnat tillbaka dina lån. Du måste dock alltid betala förseningsavgift samt en räkningsavgift på 35 kr. Har du fått inkassokrav kan du inte lämna tillbaka dina lån och betala övertidsavgift, du måste då betala fakturan från inkasso.


Avgifter på biblioteken i Borås

Förseningsavgifter
Böcker och andra medier: 4 kr/dag. (2021-01-01)
Spelfilm och TV-spel: 20 kr/dag.
Maximalt debiteras 100 kr/titel och 200 kr/återlämningstillfälle.

Förseningsavgifter debiteras inte för barn- och ungdomsmedier, med undantag för spelfilm och TV-spel.

Fjärrlåneavgifter

Att fjärrlåna media från bibliotek i Norden är gratis men utomnordiska fjärrlån görs till självkostnadspris.


Ersättning av förlorat bibliotekskort

Vuxna 20 kr, barn 10 kr.
Meröppetkort 100 kr.


Förstörd eller förlorad media

Biblioteken i Borås debiterar följande schablonbelopp:
300 kr för spelfilm och TV-spel.
200 kr för vuxenmedia.
150 kr för barnmedia.
100 kr för tidskrifter.
OBS! Andra belopp förekommer vid högre inköpsvärde. Vi tar inte emot media som ersättning.


Avstängning

Vid skulder på 100 kr eller mer avstängs du från lån tills skulden är reglerad. För att undvika förseningsavgifter kan du göra omlån i tid genom att kontakta ditt bibliotek eller logga in på bibliotekens webbplats. Du behöver lånekortsnummer och PIN-kod för att logga in.


Hantering av personuppgifter

De personuppgifter biblioteken i Borås behandlar är namn, personnummer, kön, adress, telefonnummer, e-postadress samt i förekommande fall namn på god man. Detta gör vi för att kunna skicka ut reservationsaviseringar, påminnelser, kravmeddelanden och räkningar till dig. Vidare behandlas även uppgift om du är berättigad till talböcker enligt Upphovsrättslagen 17 §. Lånehistorik sparas för användare med tjänsten Boken kommer. All bibliotekspersonal har tystnadsplikt i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen 40 kap, 3 §. Bibliotekspersonal lämnar således inte ut uppgifter till andra om till exempel dina lån och reservationer. Mer om hantering av personuppgifter kan du läsa här.

Skyddad identitet

Bibliotekssekretessen är extra stärkt för personer med skyddad identitet. Om dina personuppgifter är skyddade hos Skatteverket är de också skyddade i våra system. Du har möjlighet att använda ett alias istället för ditt riktiga namn. Du väljer själv om vi ska skicka meddelanden till dig via en e-postadress, ett telefonnummer eller via Skatteverkets förmedlingsuppdrag.