Låneinformation

Här kan du läsa bibliotekens gemensamma låneinformation

Låneinformation och avgifter


Ditt bibliotekskort gäller på biblioteken i Borås Stad. Bibliotekskortet är en personlig värdehandling! Spärra genast förlorat lånekort.
När du skaffar ditt bibliotekskort måste du visa upp din legitimation.
För ungdomar under 18 år krävs att målsman skriver under ett förbindelsekort.


Låntagaren förbinder sig att:
• ta med bibliotekskort vid varje tillfälle
• snarast anmäla adressändring och namnbyte
• ansvara för medier tills de är avregistrerade
• informera sig om återlämningsdatum och lämna tillbaka eller låna om i tid
• ersätta skadade eller förkomna böcker/medier enligt bibliotekets värdering
• betala fastställda förseningsavgifter

Lånetider på stadsbiblioteket
Lånetiden är för de flesta medier 4 veckor.
Tidskrifter: 14 dagar
Spelfilm, TV-spel: 7 dagar
För att låna Spelfilm och TV-spel måste man ha fyllt 15 år.
Anmäl till biblioteket om du vill ha en påminnelse 2 dagar innan lånetiden går ut.
Det är dock ditt ansvar att hålla reda på återlämningsdatum.

När lånetiden gått ut händer följande om lånen inte är återlämnade:
• förseningsavgift börjar debiteras
• krav skickas 10 dagar efter lånetidens slut
• räkning motsvarande värdet på det du lånat skickas 14 dagar efter krav
• överlämning till inkasso sker 30 dagar efter räkning
Observera att räkningen stryks så fort du lämnat tillbaka dina lån. Du måste alltid betala
förseningsavgift och räkningsavgift. Har du fått inkassokrav kan du inte lämna tillbaka
dina lån och betala övertidsavgift, du måste betala fakturan från inkasso.

Avgifter på biblioteken i Borås
Förseningsavgifter
Böcker och andra medier 3 kr/dag
Spelfilm och TV-spel 20 kr/dag
Max 100 kr/titel och 200kr/återlämningstillfälle.
Förseningsavgifter betalas inte för barn-och ungdomsmedier, med undantag för Spelfilm,
Pc-spel och TV-spel.
Räkning debiteras med 35kr.
Förlorat bibliotekskort
Vuxna 20 kr, barn 10 kr.
Fjärrlån
10kr/exemplar när boken hämtas (gäller ej punktskriftsböcker).
Förstörd eller förlorad bok
huvudregel: 300 kr för Spelfilm och TV-spel
200 kr för vuxenmedia
150 kr för barnmedia
100 kr för tidskrifter
OBS! Andra belopp förekommer vid högre inköpsvärde.

Avstängning
Vid skulder på 100 kr eller mer avstängs man från lån tills skulden är betald.
För att undvika förseningsavgifter, låna om i tid via ditt bibliotekskonto.
Du behöver lånekortsnummer och pinkod. Eller ring 033-35 76 20.
Du kan låna om max 3 gånger, 7-dagars böcker och reserverade böcker går ej att låna om.

Lärarkort
För lärare som lånar böcker i tjänsten finns ett särskilt lånekort. Mer information hittar du i pdf-filen nedan.

Här hittar du bibliotekens låneregler på olika språk