Kvinnorna i Ravensbrück - vittnen berättar

Ravensbrück var det enda av nazisternas koncentrationsläger som var avsett enbart för kvinnor. Tardells bok bygger på de djupintervjuer med befriade fångar som utfördes i Lund åren efter kriget, ett gediget material med över 500 intervjuer. Författaren redogör här för några av dessa och för de rättegångar mot lägerpersonalen som senare följde.