Kollaps

Om dynamiken bakom civilisationernas uppgång och fall, och hur vi kan möta den kommande kollapsen av vår egen.

Med historiska exempel i det romerska riket och mayakulturen pekar David Jonstad på hur bördan av en allt ökande samhällelig komplexitet i en växande civilisation till slut leder till dess undergång. Vår nuvarande höggradigt komplexa och specialiserade industriella civilisation förutsätter fortsatt ekonomisk tillväxt och tillgång till billig energi för sin fortlevnad. Med sinande fossila bränsleresurser och allt starkare ekologiska och ekonomiska krissymptom, så finner han dock otvetydiga tecken på att även denna civilisations dagar är räknade.

Allvaret i situationen beskrivs öppet och utan skönmålningar, men det hela är på intet sätt en nattsvart undergångsberättelse. Med fokus på vad vi alla kan göra för att bidra till ett samhälle som är bättre rustat att ta sig an de kommande utmaningarna, vill David Jonstad snarare få läsaren att våga möta framtiden utan rädsla, men med verktyg att skaffa sig en större beredskap för det som väntar.

Audience:

Tags:

Review by: Markus Nolgren Tuesday, March 18, 2014